ตารางรางวัลใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รอยัล ออร์คิด พลัส จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการสะสมไมล์ซึ่งจะทำให้ท่านสมาชิกได้รับไมล์สะสมในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงท่านยังจะได้พบกับตารางรางวัลบัตรโดยสารสายการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในรูปแบบใหม่

ด้วยการสะสมไมล์ในรูปแบบใหม่นี้ สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมมากขึ้นตามรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class Code) ตามบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงิน และขอแนะนำโบนัสไมล์ใหม่ตามสถานภาพสมาชิก

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินชั้นนำต่าง ๆ รอยัล ออร์คิด พลัส จะมีการปรับตารางรางวัลใหม่จากตารางปัจจุบันที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยจำนวนไมล์ที่ใช้แลกรางวัลของบางโซนจะมีการปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามท่านยังจะได้รับไมล์สะสมเพิ่มมากขึ้นด้วยการสะสมไมล์ในรูปแบบใหม่ตามราคาบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงิน รวมถึงไมล์สะสมจากสถานภาพสมาชิก

ทั้งนี้ ท่านสมาชิกยังสามารถแลกรางวัลด้วยจำนวนไมล์และตารางรางวัลบัตรโดยสารในปัจจุบันได้ ด้วยการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งระหว่างนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ท่านจะสามารถวางแผนการเดินทางและสำรองที่นั่ง รวมถึงออกบัตรโดยสารโดยใช้ตารางรางวัลปัจจุบันได้

ตารางรางวัลใหม่นี้มีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย โดยแบ่งกลุ่มเมืองตามโซนทางภูมิศาสตร์ โดยจำนวนไมล์ที่ใช้ในตารางแลกรางวัลใช้สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว สำหรับการเดินทางแบบไป-กลับเพียงใช้จำนวนไมล์ตามที่กำหนดคูณสอง เงื่อนไขทั่วไปของการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลยังคงเดิม นอกจากจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ตารางรางวัลใหม่นี้จะใช้สำหรับการสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย

รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยประกอบด้วยตารางรางวัล 2 ตาราง


  • รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย (เส้นทางบินตรงแบบเที่ยวเดียว)

ตารางรางวัลสำหรับบัตรโดยสารการบินไทยใช้สำหรับการแลกรางวัลเพื่อเดินทางในเส้นทางบินตรง ระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ของการบินไทย ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มเมืองตามโซนทางภูมิศาสตร์ โดยจำนวนไมล์ที่กำหนดในตารางแลกรางวัลจะเป็นไมล์ที่ใช้สำหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว (One way) และเพียงใช้จำนวนไมล์คูณสองจากจำนวนไมล์ที่กำหนดในตาราง เพื่อใช้ในการแลกรางวัลบัตรโดยสารแบบไป-กลับ นอกจากนั้น ท่านยังจะสามารถแลกรางวัลตามจำนวนไมล์ในชั้นโดยสารที่แตกต่างกันได้ (Mix Class) เช่น เดินทางในเที่ยวบินขาไปด้วยชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ และเดินทางด้วยเที่ยวบินขากลับในชั้นประหยัด

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่


  • รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยสำหรับเส้นทางบินออกจาก / ไปยัง ประเทศไทย โดยมีจุดต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ (From / To Thailand Connecting in Bangkok) แบบเที่ยวเดียว

ตารางรางวัลนี้ใช้สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลเส้นทางบินระหว่างประเทศ ด้วยสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ ที่เดินทางออกจาก / ไปยัง เมืองในประเทศไทยโดยมีจุดต่อเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ตัวอย่างเช่น การเดินทางในเส้นทางบินระหว่างประเทศออกจากประเทศไทย (ภูเก็ต-กรุงเทพฯ-กรุงลอนดอน) หรือการเดินทางในเส้นทางบินจากต่างประเทศมายังประเทศไทย (กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่)) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการหยุดแวะพักที่กรุงเทพฯ รวมถึงต้องเป็นการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางด้วยเที่ยวบินแรกที่มีที่นั่งว่าง (First available flight) ด้วยชั้นโดยสารที่แตกต่างกันได้ โดยอนุญาตให้เดินทางด้วยการใช้จำนวนไมล์แลกรางวัลที่สูงที่สุดในแต่ละเส้นทางบิน (Each direction)

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่


รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบิน Beyond Bangkok THAI และ สตาร์ อัลไลแอนซ์

ตารางรางวัลนี้ใช้สำหรับการเดินทางที่มีหลายเที่ยวบิน (Multi-Sector) ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ด้วยสายการบินไทยและไทยสมายล์ รวมถึงการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ด้วยสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ด้วยสายการบินเดียวหรือมากกว่า หรือ การเดินทางด้วยสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ตลอดเส้นทางบิน

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่


รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินไทย

ตารางรางวัลใหม่สำหรับการอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินไทยนี้ มีการจัดกลุ่มเมืองในแนวทางเดียวกันกับตารางรางวัลบัตรโดยสารใหม่ของการบินไทย โดยจำนวนไมล์ที่ใช้สำหรับการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารเป็นจำนวนไมล์ต่อหนึ่งเที่ยวบินและขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class Code) ตามราคาบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงิน

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่


รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ตารางรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ครอบคลุมทุกเส้นทางบินในเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับการเดินทางแบบเที่ยวบินเดียว โดยจำนวนไมล์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารที่ท่านซื้อตามรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class Code) ที่กำหนด บริการชั้นประหยัดพรีเมียมมีให้บริการบางสายการบินเท่านั้น

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่